„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Schola Europa Akadémia - Tandíjmentes Érettségi utáni OKJ Szakképzések

Sportedző - sportszervező

Képzés típusok

Érettségi utáni képzés

(képzési idő: 2 év, élsportolók számára 1 év)

A Schola Europa-ban végzett sportedző célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid, közép és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer ismereteit, játék és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. A Sportedző edzőmérkőzéseket és versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A sportedző képes a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportágspecifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni különböző ciklusú edzésterveket készíteni a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest szükség esetén szakszerű segítséget és elsősegélyt nyújtani, más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni.

A Schola Europa fontosnak tartja, hogy a végzett tanulók magas szinten elsajátítsák és gyakorlatban is jól alkalmazzák a Sportedző képzés elméleti és gyakorlati anyagát.

Főbb modulok
- pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
- egészségügy és elsősegélynyújtás
- edzéselmélet és gimnasztika
- szervezés és vállalkozás alapjai
- sportági alapok
- sportedzői szakismertek

Képzés azonosító

5 1014 20 02"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014