„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Sportedző - sportszervező - nappali, 2 év ingyenes képzés

Sportedző - sportszervező képzés szakleírás

A Schola Europa-ban végzett sportedző célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid, közép és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer ismereteit, játék és versenyszabályait.

Megszervezi és segíti a tanítványok korszerű felkészítését kezdő szinten, mindkét nem minden korosztályában. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve nyári táborokat, téli túrákat szervez, szükség szerint magasabb képesítésű szakember segítségével. Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben. Folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását. Rendszeres kapcsolatot tart a tanítványok nevelésében és felkészítésében érintett szereplőkkel. Edzéseken, versenyeken figyelembe veszi a balesetmegelőzés szempontjait, szükség szerint elsősegélyt nyújt.

A Schola Europa fontosnak tartja, hogy a végzett tanulók magas szinten elsajátítsák és gyakorlatban is jól alkalmazzák a Sportedző képzés elméleti és gyakorlati anyagát.

Főbb modulok
- pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
- egészségügy és elsősegélynyújtás
- edzéselmélet és gimnasztika
- szervezés és vállalkozás alapjai
- sportági alapok
- sportedzői szakismertek

Felvételi követelmények

Érettségi bizonyítvány.

Juttatások

Diákigazolvány, családi pótlék, WiIFi hozzáférést és tanórákon kívüli gyakorlási lehetőséget is biztosítunk tanulóink számára.

Informatikai és más lehetőségek

Iskolánk korszerű számítógépein hallgatóink elsajátíthatják mindazon ismereteket, melyek a fakultatívan megszerezhető ECDL vizsgához szükségesek. Iskolánkban média oktatókabinet (tévéstúdió), valamint kis rádióstúdió áll a hallgatók rendelkezésére.

Külföldi ösztöndíj

Diákjaink az Erasmus + mobilitási program keretében többhetes ösztöndíjas külföldi szakmai gyakorlaton vehetnek részt. A következő tanévben várhatóan Írországba, Finnországba és Németországba utazhatnak a nyertesek.

Jelentkezés

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014