„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Sportedző - nappali, 2 év

Sportedző szakleírás

A sportedző célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág alapvető technikai, taktikai és játékrendszerismereteit, játék- és verseny szabályait.
Megszervezi és segíti a tanítványok korszerű felkészítését kezdő szinten, mindkét nem minden korosztályában.
Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve nyári táborokat, téli túrákat szervez, szükség szerint magasabb képesítésű szakember segítségével.
Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben.
Folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását.
Rendszeres kapcsolatot tart a tanítványok nevelésében és felkészítésében érintett szereplőkkel.
Edzéseken, versenyeken figyelembe veszi a balesetmegelőzés szempontjait, szükség szerint elsősegélyt nyújt.
Főbb modulok
- pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
- egészségügy és elsősegélynyújtás
- edzéselmélet és gimnasztika
- szervezés és vállalkozás alapjai
- sportági alapok
- sportedzői szakismertek

Felvételi követelmények

Érettségi bizonyítvány.

Lehetőségek élsportolók számára

1 éves képzés.

Juttatások

Diákigazolvány, családi pótlék, korlátlan Internet hozzáférést és tanórákon kívüli gyakorlási lehetőséget is biztosítunk tanulóink számára.

Informatikai és más lehetőségek

Iskolánk korszerű számítógépein hallgatóink elsajátíthatják mindazon ismereteket, melyek a fakultatívan megszerezhető ECDL vizsgához szükségesek. Iskolánkban média oktatókabinet (tévéstúdió), valamint kis rádióstúdió áll a hallgatók rendelkezésére.

Külföldi ösztöndíj

Diákjaink az Erasmus + mobilitási program keretében többhetes ösztöndíjas külföldi szakmai gyakorlaton vehetnek részt. A következő tanévben várhatóan Írországba, Finnországba és Németországba utazhatnak a nyertesek.

Jelentkezés

Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola. © 2018. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014