„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Schola Europa

Az intézmény immár 20 éve a magyar és a nemzetközi kommunikáció, a média, a jog, az adminisztratív menedzsment, az informatika, a társadalomtudomány valamint a sport és művészetek területén végez színvonalas képzéseket.

Az iskolába belépőket barátságos, otthonos légkör fogadja, amely egyaránt sugárzik a környezetből és az intézmény dolgozóiból. Korszerű, frissen felújított iskolaépület esztétikájában és infrastruktúrájában egyaránt megfelel a kor szellemének és kihívásainak; az iskola magas minőségi igényeit külsőségeiben és felszereltségében egyaránt tükrözi. A Schola Europa környezetével, megjelenésével és felszereltségével az önmagával és másokkal szembeni igényességet, a külső és belső harmóniára törekvést kívánja tükrözni.

Informatikai és más lehetőségek

Az iskola korszerű számítógépein a hallgatók elsajátíthatják mindazon ismereteket, melyek a képzések informatikai és kiadványszerkesztői elsajátításához szükségesek. WIFI-t és tanórákon kívüli gyakorlási lehetőséget is biztosítunk a tanulók számára.

Az iskolában média oktatókabinet (tévéstúdió), valamint kis rádióstúdió áll a hallgatók rendelkezésére.

Nyelvoktatás

Az intézményben angol és a német nyelv tanulható. Újonnan felvett diákokat szintfelmérő alapján osztjuk be tudásuknak megfelelő csoportba. Azok számára, akik a kötelező nyelvórákon felül intenzíven szeretnének közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga - előkészítőre járni, vagy speciális üzleti angol nyelvet tanulnának, folyamatosan indítjuk felnőttképzés keretében nyelvi kiegészítő képzéseinket.

Esti tagozat

A nappalival megegyező szakokon esti tagozaton is indítja a Schola Europa (a Színész II. kivételével). Az oktatás többnyire szombati napokon, Grafikus és Kiadványszerkesztő szakok esetében hétfő-szerda vagy kedd-csütörtök este vannak. Első szakképesítés esetén ingyenes.

Felnőttképzés

Tanfolyami jelleggel felnőttképzési kurzusok is indulnak a Schola Europában, ezek minden esetben önköltséges képzések.

Iskolánk akkreditált felnőttképzési intézmény, száma: AL-2228.

A felnőttképzés keretében szerzett akkreditáció a magas szakmai színvonal garanciájának állami elismerése.

Jelentkezés, kedvezmények

Az iskola saját jelentkezési lapja a honlapról letölthető, online beküldhető, személyesen, levélben, telefonon igényelhető. (Ez a jelentkezési lap független az A és B felsőoktatási jelentkezési laptól!) Kérjük, hogy azok a hallgatók is, akik főiskolára vagy egyetemre jelentkeztek, időben jelezzék szándékukat, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy egy esetleges sikertelen felvételi vizsga esetén a hallgató a térítésmentes képzésre nyerhessen felvételt. A keretszám felett csak költségtérítéssel tudunk hallgatót felvenni.

Az egyetemről elutasított hallgatók pontszámuk alapján rangsorolva nyernek felvételt.

Térítésmentesség

24 év alatti, első szakképesítést szerző nappali tagozatos hallgatóink államilag finanszírozott (ingyenes) képzésben részesülnek, és jogosultak mindazon kedvezményekre, amit az állami oktatási intézmények tanulói kapnak (pl. diákigazolvány, családi pótlék, szükség esetén árvaellátás).

Évveszteseknek, hátrányos helyzetűeknek a törvény szerint 21 év felett is jelentkezhetnek államilag fnanszírozott képzésre.

Valamennyi nappalis diák az infrastruktúra és egyéb eszközök használatáért 2000 Ft/hó szolgáltatási díjat fizet.

Kollégium

Igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés biztosított.

Külföldi ösztöndíjak

Legjobb diákjaink a Erasmus+ program keretében többhetes ösztöndíjas külföldi szakmai gyakorlaton vehetnek részt. A következő tanévben várhatóan Írországba, illetve Finnországba utazhatnak a nyertesek.

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014