„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

ELTEfeszt

Iskolánk pedagógiai és családsegítő szakos hallgatói, Tóth-Mózer Szilvia tanárnő vezetésével részt vettek az ELTE feszt elnevezésű, évente megrendezésre kerülő élményalapú rendezvényen, ahol a mobiltechnológia alkalmazását tapasztalhatták meg egy QR kódos, információvadászatos kis vetélkedőben, mely az ELTE hírességeiről szólt. Nagyon büszkék vagyunk rájuk hisz két diákunk (Csepregi Tilla és Juhász Emese Mazsi) is a győztes csapat tagja volt, így különféle nyereményekkel térhettek haza. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a délelőtt megrendezésre kerülő kincskereső csoport dandárját is a Schola Europa hallgatói adták.

Pedagógiai projekt Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképzésben tanuló 13. évfolyamosok számára

A tanulók a mesék világán keresztül ismerkednek meg a segítő beszélgetés, a kommunikációs gátak, az empátia, a nézőpontváltás, a konfliktuskezelés és az önreflexió témaköreivel. Megvizsgálják a mese hagyományos építőköveit, a gyűjtőmunkához és a munkaszervezéshez Google Dokumentumokat használnak. Kártyajátékot készítenek egy vektorgrafikus program (Inkscape) segítségével, majd a kártyákból építkezve saját meséket alkotnak, amiket hangrögzítő segítségével felvesznek. Nagyító alá veszik a saját meséjük jellemző alaphelyzeteit, szereplőit, fordulatait, megoldásmódjait. Megismerkednek néhány szimbólum jelentésével, a mesék szerepével a gyermekek életében. Felelevenítik kedvenc meséiket, és egy negatív szereplő nézőpontjából is megvizsgálják a történéseket, különös tekintettel a konfliktusok kiváltó okaira, a történések eltérő értelmezési lehetőségeire és az oktulajdonítás fontosságára. Szerepjáték keretében páronként kidolgozzák a mese negatív szereplőjével folytatott segítő beszélgetés párbeszédét. A párbeszédeket megadott szempontok alapján (úgy mint kommunikációs gátak, figyelési fogások, az empátia vagy annak hiányának megnyilvánulásai) elemzik. A segítő beszélgetés szakszókincséből online kártyaszetteket készítenek Quizlet segítségével. Végül animációs filmet készítenek a mese felhasználásával a tanult készségek és ismeretek bemutatására. Az alkotómunka során megismerkednek a Creative Commons és a szerzői jog fogalmaival, és ezek tiszteletben tartásával dolgoznak, végezetül pedig publikálnak az interneten.

Kövesd Szilvia A mese építőkövei: mesekártyák nevű tábláját a Pinteresten.

Kövesd Szilvia Negatív mesehősök a segítőnél (videók) nevű tábláját a Pinteresten.

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014