„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Schola Europa Akadémia - Tandíjmentes Érettségi utáni OKJ Szakképzések

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakirányon)

Képzés típusok

(képzési idő: 2 év)

A Schola Europa-ban a pedagógiai és családsegítő általános asszisztensi feladatai keretében átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól, tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről. Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson, a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken. Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a rábízott tanulókat.

Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra kíséri a tanuló(ka)t. Tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában. Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges eszközöket.

A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak íráskészséget fejlesztő feladatok, olvasási készséget fejlesztő feladatok, számolási készséget fejlesztő feladatok megoldásában. Kapcsolatot tart az ifjúsági refrenssel, gyermekvédelmi felelőssel, a szociális és jóléti intézményekkel.

Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentál.

A Schola Europa fontosnak tartja, hogy a végzett tanulók magas szinten elsajátítsák és gyakorlatban is jól alkalmazzák a Pedagógiai és családsegítő képzés elméleti és gyakorlati anyagát.

Képzés azonosító

54 140 02"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014