„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Bemutatkozás

A latin nyelv tanulása egészen a XX. századig minden diák számára kötelező volt - mint a műveltség egyik alappillére. Ezért Európa, a kultúra, a műveltség, az örök diákság szimbólumaként kapta iskolánk a Schola Europa nevet.

Az 1992-ben - Párkányné Károly Edit és lelkes munkatársai által alapított - Schola Europa Akadémia képzési vállalkozásként kezdte meg működését. A 90-es években az ESA nemzetközi iskolahálózat tagjaként elsősorban nemzetközi képzéseket folytatott.

A Schola Europa Közhasznú Társaság áldozatos és magas szakmai színvonalú munkájának köszönhetően 2000. szeptember 1-jén megalapította a Schola Europa nevű közoktatási intézményt, amely érettségire épülő emelt szintű és felsőfokú szakképzést folytató, és önálló vizsgáztatási jogkörrel rendelkező intézmény.

A magyar közoktatási törvény szerint a post-secondary, érettségire épülő szakképzéseket szakközépiskolák végzik. Nyugat-Európában az ilyen típusú iskolákat akadémiának, politechnikumnak hívják.

A hallgatók a szakközépiskolában tanulói jogviszonyba kerülnek, tehát jogosultak mindazon állami támogatásokra és kedvezményekre (diákigazolvány, családi pótlék, árvaellátás, ingyenes kollégium), melyeket az állami oktatási intézmények tanulói kapnak.

Iskolarendszerű szakképzések

A Schola Europa a magyar és nemzetközi kommunikáció, a média, az adminisztratív menedzsment, társadalomtudományok, az informatika, a sport és művészetek szakterületein folytat szakképzéseket.

Az iskola filozófiája szerint a hallgatók sajátítsák el az európai kultúrát és gondolkodásmódot, valamint legyenek egy-egy szakterület jól képzett ismerői. Kiemelten fontos a diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztése, hogy saját életükben és a munkaerőpiacon egyaránt képesek legyenek érvényesülni, rendelkezzenek megfelelő szociális kompetenciákkal, szakmai gyakorlattal és elméleti ismerettel.

Képzési kínálatunk:

 • Kisgyermek-gondozó, nevelő (54 761 02)
 • Pedagógiai- és családsegítő (54 140 02)

 • Kortárs-, modern táncos (54 212 09)
 • Fitness-wellness instruktor (54 813 01)
 • Sportedző (54 813 02)

 • Kiadványszerkesztő (54 213 02)
 • Mozgókép-, és animációkészítő (54 213 03)

Mit biztosít a Schola Europa az itt tanulók számára?

 • Kellemes szociális körülményeket, nyugodt, zavartalan oktatást egy tágas, napfényes épületben;
 • Magas színvonalú oktatást az iskola Pedagógiai programjának megfelelően;
 • Az akkreditált képzésekben rejlő egyetemi továbbtanulás lehetőségét;
 • Európai uniós színvonalat a magyar szakmák oktatásában is;
 • Munkaerő-piaci versenyképességet és az elhelyezkedési esélyek növelését;
 • Több emberi kontaktust és törődést olyan tanárok és iskolai vezetők részéről, akiknek éppúgy érdeke a sikeres vizsga, mint hallgatóknak.

Felnőttképzés (iskolarendszeren kívüli képzések)

A felnőttképzés esetén képzési jogviszony jön létre a képzésben részt vevő személy és a képzést végző szervezet között. A képzések tanfolyami jellegűek.

A Schola Europa engedélyezett felnőttképzési tevékenységet folytató intézmény.

European Schools for Higher Education in Administration and Management (ESA)

„Az egyesült Európa korántsem valamilyen modern, gazdasági és politikai szükségmegoldás, hanem eszmény, olyan eszmény, amelyet idestova ezer esztendeje a legnagyobb és legmesszebb látó szellemek vallanak magukénak.”
Denis de Rougemont

A Schola Europa az ESA egyenrangú iskolája éppen úgy, mint a bécsi központi anyaiskola, az Europa-Wirtschaftsschulen, a brüsszeli Ecole de Secretariat de Direction, vagy a rotterdami Schoevers Opleidingen. Tagja a BUSINET szervezetének is, amely 70 európai felsőoktatási intézményt tömörít magába.

Az ESA nemzetközi szervezete negyvenöt éve működik Európában. Sikerére jellemző, hogy több mint 22.000 végzett hallgatója van. A sikeres nemzetközi ESA-vizsga eredményeképpen elnyerhető nemzetközi ESA-oklevél ismert és közkedvelt az Európai Unió munkaadói által, valamint az Egyesült Államokban is. A képzésben szerzett kreditpontok átszámíthatóak.

Az ESA olyan európai oktatási szervezet, amely egy fő célra összpontosítja tevékenységét: a fiatalok professzionális képzésére. Az ESA alapvető filozófiája az „európaiság”; hosszú évek munkája fekszik a szakma nemzetközi színvonalú ismeretanyagának kidolgozásában, és az európai országok iskolái közötti szakmai egyenjogúság és átjárhatóság megvalósításában. Az ESA az európa-titkári képzés terén végzett sokéves munkáját a közös európai jövő megalapozása részeként tartja számon, és büszke arra, hogy - lehetőségeihez és a teljes feladathoz képest bármily csekély mértékben, de mégis - hozzájárulhat az egységes „Európa-ház” kialakításához. Nagy eredménynek tekintjük, hogy tagja lehetünk egy ilyen európai szervezetnek.

ESA

Az ESA szervezet tagiskoláinak minden évben több közös szakmai konferenciát tart, ahol a rendkívül gyorsan fejlődő gazdasági és technikai szakmai követelmények feltárása és analízise folyik. Ezeken a konferenciákon a szervezet iskoláinak és szakmai munkacsoportjainak javaslatai alapján speciális szakmai team-ek dolgozzák ki és ültetik be az ESA képzési programjába az új és leendő követelményeknek megfelelő módosításokat. A szakmai konferenciáknak köszönhetően elmondható, hogy az ESA képzési programja nemcsak folyamatosan követi a gazdaság igényeit, de sokszor elébe is megy annak. E munkákban a Schola Europa tagságának kezdete óta aktívan részt vállal.

A végzett hallgatók magas színvonalú szakmai tudásának garanciája az egységes, évente frissített nemzetközi tananyag és az egységes nemzetközi ESA-vizsga, amely minden országban, minden ESA-iskolára nézve azonos tematikát és azonos követelményszintet biztosít. Mindezek eredménye az, hogy bármely országban, bármely ESA-iskolában a végzett hallgatók tudása nemcsak az illető ország követelményeit elégíti ki, hanem mindenütt Európában megállja a helyét. A végzett hallgatók előtt ily módon egész Európa munkaerő-piaca megnyílik.

Az ESA-iskolák személyiségfejlesztő programja révén az oklevelet szerzett ESA-titkár rögtön tanulmányai befejeztével képes olyan teljesítményt nyújtani, amely versenyképes akár több éves hagyományos szakmai gyakorlattal:

 • feladatait önállóan, személyes felelősséggel, megbízhatóan látja el;
 • tevékenységét diszkréten, gyorsan és ügyesen végzi;
 • az üzleti vállalkozást személyében és munkájában is reprezentálja;
 • képes a titkárság önálló vezetésére;
 • a vállalkozás vezetőit az asszisztencia minden módszerével és idegennyelvi tudásával támogatja.

ESA-iskolák Európa-szerte

Ausztria, Belgium, Csehország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Portugália, Svájc, Szlovákia, Szlovénia.

ESA-központ

Europa Wirtschaftsschulen
A-1010 Wien, Getreidemarkt 16
Tel.: 43-158754770
Fax: 43-1587547710

BUSINET - Network for the Development of Business Education Programmes

Képzési színvonalunk elismeréseképpen a Schola Europa 1999-ben felvételt nyert a BUSINET nemzetközi szervezetébe.

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014