„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Munkatársak

Dr. Kazarján Erzsébet Ph.D

Dr. Kazarján Erzsébet Ph.D

igazgató

Száraz Tamás

Száraz Tamás

igazgatóhelyettes

Horváth Andrea

Horváth Andrea

gazdasági igazgatóhelyettes

Horváthné Görög Krisztina

Horváthné Görög Krisztina

irodavezető

Szedő Nóra

Szedő Nóra

iskolatitkár

Rain István

Rain István

technikai munkatárs

Oktatóink

Bángi-Magyar Attila

tanár

Világföldrajz

Biróné Kovács Mária

Biróné Kovács Mária

tanár

Vállalati ismeretek, Közgazdaságtan

Dr. Bánki Katalin

Dr. Bánki Katalin

Szociológia, társadalomismeret

Dr. Felkai Gábor Ph.D.

ELTE

Szociológia, Politikatudomány

Dr. Szőke-Milinte Enikő Ph.D.

PPKE egyetemi docens

Személyközi kommunikáció

dr. Varga Erika

tanár, jogász

Családjog, Munkajog, Pénzügyi jog

dr. Zombori Judit

SOTE

Pszichológia

Erdei Eszter

Erdei Eszter

Pszichológia

Faragó István

Faragó István

(1952-2013)

villamos üzemmérnök, informatikus

Fábián Nóra

Fábián Nóra

Testnevelési Egyetem

Fitness, aerobic edző

Gáspár Magdolna

Gáspár Magdolna

tanár

Család-és életmód

Havasi Péter

Testnevelési Egyetem

Edzésprogram, Gimnasztika, Sportpszichológia

Horváth-Rus Claudia Cristina

Szociális munka, Mentálhigéné

Kiss Zoltán

Programozás

Kovács Gyuláné

Kovács Gyuláné

Anatómia

Kövesdiné Lám Zsuzsánna

tanár

Angol, Német

Kumpera Ferenc

Kumpera Ferenc

tanár

Mozgókép- és animációkészítés

Lakatos Judit

Német nyelv

Mészáros Emese

Mészáros Emese

Animáció gyakorlat

Nádasi Zsuzsa

Rajz, Művészettörténet, Textiltervezés

Motilné Faggyas Ágnes

Népegészségügyi ismeretek

Rencsényi Beatrice

Rencsényi Beatrice

tanár

Gyermekvédelem, Gépírás, Hivatali adminisztráció

Rotter András

tanár

fizika, kémia

Sárközy-Holler Ágnes

Sárközy-Holler Ágnes

Magyar Táncművészeti Főiskola

Koreográfia, Art Jazz

Schiller András

Schiller András

tanár

Történelem, Médiaismeret

Sényi Judit

Sényi Judit

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanár

Sinka Zsófia

tanár

Magyar nyelv és irodalom

Szálteleki Józsefné

Szálteleki Józsefné

tanár

Gyermekgyógyászat

Szuhár Mariann

Gondozástan, Ápolástan, Bölcsödei gyakorlat

Unger Katalin

Kisgyermekkori nevelés, Napközbeni ellátás, Játékpedagógia

Varga József

Varga József

Számítógépes grafika

Várnai Zsuzsanna

Vizuális nevelés, Gyermekirodalom

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014