Eredmények, pályázatok

A 2017. évben eredményesen pályázott alapítványunk működési támogatásra. A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiumától 300.000 Ft támogatást kaptunk.

Nyertes pályázatunk száma: NEA-NO-17-M-1019

A Schola Europa Akadémia Hallgatóiért Közhasznú Alapítvány pályázata hozzájárult a szervezet további működtetéséhez, lendületet adott a szakmai fejlődéshez, elengedhetetlen volt a szervezet fenntarthatóságához. Ennek érdekében új munkaerőt vontunk be a feladatok elvégzésére és 1 önkéntes munkatársat foglalkoztattunk a mindennapi tevékenységekhez. Feladata a diákok igényeinek felmérése volt, többek között az, hogy milyen jegyzeteket és hány darabot kérnek, OKJ-s vizsgákra szükséges dokumentáció összeállításában technikai segítséget nyújtott. Ez a humánerőforrás bevonás elősegítette a szakmai fejlődést, mely ily módon beépült a szervezet mindennapi életébe és stabilitás hozott a működésbe. Alapítványunk az alaptevékenységével az iskola diákjai körében alapvető társadalmi szükségletet elégít ki, hiszen a rászoruló diákjaink segítése az egyik legnemesebb feladatunk. A szakmai gyakorlatokat segítettük, támogattuk, olyan minőségi szakmai gyakorlóhelyek felkutatását végeztük, melyek hozzásegítették tanulóinkat a szakmai és szociális kompetenciák elsajátításához, melyek nélkülözhetetlenek a pályakezdők munkaerőpiaci integrációjához. A Digitális Témahét megszervezésében és lebonyolításában Tóth-Mózer Szilvia és Rencsényi Beatrice tanárnő vettek részt. A pályázati forrás további felhasználási területei a bér és járulék, toner, papír és bankköltség kifizetése. 2017-ben is pályázati forrásból finanszíroztuk a helyiségbérleti díjat.


A 2016. évben eredményesen pályázott alapítványunk működési támogatásra. A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiumától 450.000 Ft támogatást kaptunk.

Nyertes pályázatunk száma: NEA-NO-16-M-0113

Ebben az évben alapvetően az alapítvány működésének fenntartása, finanszírozása volt a cél. Ennek megfelelően használtuk fel a támogatási összeget. Az alapítvány irodahelyisége egyben a működtetés bázisa is. Igen nagy segítség volt, hogy a 2016. évben pályázati forrásból finanszírozhattuk a bérleti díjat és a felmerülő bankköltséget.
Az iskola diákjai – minden szakot beleértve – szakmai gyakorló helyek keresésében, gyakorlati tudnivalókról kaptak előadást, tanácsadás több alkalommal. A diákok nagyon hasznosnak tartották az elhangzott információkat. Továbbá egy adminisztrációs munkatársat foglalkoztattunk egy hónapig, amikor a legtöbb teendő volt, főleg a szakmai gyakorlatos tájékoztatással kapcsolatban.


A 2015. évben eredményesen pályázott alapítványunk működési támogatásra. A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiumától 2.000.000 Ft támogatást kaptunk.

Nyertes pályázatunk száma: NEA-NO-15-M-0267

Pályázatunk fő célja az ifjúságsegítés határon innen és túl, melynek hagyományai vannak az alapítványtevő iskolában. Fontosnak tartjuk a nemzeti összetartozás érzésének erősítését, az iskolában tanuló fiatalok szakmaszerzésük után ne hagyják itt hazájukat, illetve külföldi tapasztalatszerzés után visszatérjenek Magyarországra. Az érzelmi kötődés igen erősen befolyásolhatja későbbi döntésüket. Az Alapítvány zökkenőmentes működése elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy a szakképzésben részt vevő fiatalok kötelező - hazai és európai mobilitási programok segítségével létrejövő - szakmai gyakorlata úgy valósulhasson meg, hogy hozzásegítse a diákokat a kitűzött céljaik és feladataik maradéktalan elvégzéséhez, vagyis olyan szakmai és szociális kompetenciák elsajátításához, melyek nélkülözhetetlenek a pályakezdők munkaerő-piaci integrációjához, az iskola és a gazdasági szereplők közötti kapcsolatrendszer bővítéséhez. Az új szakképzési rendszer bevezetésével összefüggő további plusz feladatok felvállalása, a hátrányos helyzetből adódó lemaradás csökkentése, s ezzel a lemorzsolódás megakadályozása.
Többek között e forrásból fedeztük az Epson projektor beszerzését, mely a szervezet bővülő feladatainak ellátásához szükséges, hiszen ez az eszköz manapság a képzések, előadások, közösségi programok és egyéb találkozók alapvető kelléke.