Céljaink


Az alapítvány működését, tevékenységét az 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szabályozza.

A szervezet folyamatosan ír ki és ad be pályázatokat, más hozzájárulásokat gyűjt, tevékenységét a társadalom körében igyekszik népszerűsíteni, illetőleg egyéni kérelmeket bírál el. Az alapítvány adomány gyűjtésén kívül hasznos munkát is végez. Aktívan részt vesz az Európai Szociális Alap (ESZA), a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA), Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Tempus Közalapítvány által meghirdetett pályázatok megírásában és megvalósításában, hozzájárul a pályázatok pénzügyi fenntarthatóságához. Az NEA pályázatok segítségével további forrásokat von be az iskola hátrányos helyzetű tanulóinak támogatásáért, a diákok esélyegyenlőségének megteremtéséért, valamint kulturális, s szabadidős és sportprogramokat szervez. Minden bevétel, jövedelem, haszon az alapítvány javát szolgálja, illeti meg.

A diákok képzéséhez többféle módon járul hozzá. Fitness-wellness instruktor tanulók részére csoportos fitness termi bérlettel, táncos képzésben résztvevő diákok részére fellépési lehetőség szervezésével, média szakosok részére stúdió működtetésével, valamint jegyzetek fénymásolásával és a higiénikus iskolai környezet fenntartásával.