„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Pedagógiai és családsegítő

(képzési idő: 2 év)
A pedagógiai és családsegítő általános asszisztensi feladatai keretében átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól, tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről. Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson, a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken.
Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a rábízott tanulókat.
Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra kíséri a tanuló(ka)t. Tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában.
Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges eszközöket.
A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak íráskészséget fejlesztő feladatok, olvasási készséget fejlesztő feladatok, számolási készséget fejlesztő feladatok megoldásában.
Kapcsolatot tart az ifjúsági refrenssel, gyermekvédelmi felelőssel, a szociális és jóléti intézményekkel.
Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentál.

Képzés azonosító

54 140 02

Képzés típusokSchola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola. © 2018. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014