„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakirányon) - nappali, 2 év ingyenes képzés

(képzési idő: 2 év)

A pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Közreműködik az óvodai, iskolai tevékenységek előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában, felügyeli, kíséri a gyermekeket, részt vesz a szabadidős tevékenységének szervezésében. Ismeri a differenciált bánásmód szabályait, pedagógus irányításával alkalmazza, segíti a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, munkáját a családdal, speciális szakemberekkel végzi.

A szakképesítéssel rendelkező:

  • Jellemzően közalkalmazottként a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott munkatárs
  • Ismeri a gyermeki személyiség legfontosabb jegyeit, pedagógus irányítása mellett nevelést, oktatást segítő tevékenységet végez
  • Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség, csapatmunka, ápolt megjelenés jellemzi
  • Szakember irányításával támogatja, segíti a fogyatékkal élő, SNI-s, BTM-es gyermekek tervezett fejlesztő programját

A képzést ajánljuk minden fiatal számára, aki szereti és ismeri a gyermeki személyiség adott korosztályának jellemzőit, elfogadja, tudja szakember irányítása mellett végezni segítő, gyermeki személyiséget építő, szeretetteljes segítő és a gyermeki személyiségfejlődésének alárendelt munkáját.

A Schola Europa fontosnak tartja, hogy a végzett tanulók magas szinten elsajátítsák és gyakorlatban is jól alkalmazzák a Pedagógiai asszisztens képzés elméleti és gyakorlati anyagát.

Juttatások

Diákigazolvány, családi pótlék, WiIFi hozzáférést és tanórákon kívüli gyakorlási lehetőséget is biztosítunk tanulóink számára.

Informatikai és más lehetőségek

Iskolánk korszerű számítógépein hallgatóink elsajátíthatják mindazon ismereteket, melyek a fakultatívan megszerezhető ECDL vizsgához szükségesek. Iskolánkban média oktatókabinet (tévéstúdió), valamint kis rádióstúdió áll a hallgatók rendelkezésére.

Külföldi ösztöndíj

Diákjaink az Erasmus + mobilitási program keretében többhetes ösztöndíjas külföldi szakmai gyakorlaton vehetnek részt. A következő tanévben várhatóan Írországba, Finnországba és Németországba utazhatnak a nyertesek.

Jelentkezés

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014