„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakirányon) - nappali, 2 év ingyenes képzés

(képzési idő: 2 év)

A Schola Europa-ban a pedagógiai és családsegítő általános asszisztensi feladatai keretében átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól, tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről. Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson, a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken. Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a rábízott tanulókat.

Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra kíséri a tanuló(ka)t. Tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában. Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges eszközöket.

A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak íráskészséget fejlesztő feladatok, olvasási készséget fejlesztő feladatok, számolási készséget fejlesztő feladatok megoldásában. Kapcsolatot tart az ifjúsági refrenssel, gyermekvédelmi felelőssel, a szociális és jóléti intézményekkel.

Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentál.

A Schola Europa fontosnak tartja, hogy a végzett tanulók magas szinten elsajátítsák és gyakorlatban is jól alkalmazzák a Pedagógiai és családsegítő képzés elméleti és gyakorlati anyagát.

Juttatások

Diákigazolvány, családi pótlék, WiIFi hozzáférést és tanórákon kívüli gyakorlási lehetőséget is biztosítunk tanulóink számára.

Informatikai és más lehetőségek

Iskolánk korszerű számítógépein hallgatóink elsajátíthatják mindazon ismereteket, melyek a fakultatívan megszerezhető ECDL vizsgához szükségesek. Iskolánkban média oktatókabinet (tévéstúdió), valamint kis rádióstúdió áll a hallgatók rendelkezésére.

Külföldi ösztöndíj

Diákjaink az Erasmus + mobilitási program keretében többhetes ösztöndíjas külföldi szakmai gyakorlaton vehetnek részt. A következő tanévben várhatóan Írországba, Finnországba és Németországba utazhatnak a nyertesek.

Jelentkezés

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014