„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Szociális asszisztens - esti, 2 év ingyenes képzés

(képzési idő: 2 év)

A szociális asszisztens emelt szintű szakmai végzettségű szakember, szociális és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők problémáinak megoldása érdekében, felsőfokú végzettségű szakember irányításával, szakszerű gyakorlati segítő tevékenységet végez mind az egyéni esetkezelés, mind a szociális csoport-, illetve közösségi munka területén. Tevékenysége során tájékoztatja az ügyfeleket a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer biztosította szolgáltatásokról, részt vesz a problémák feltárásában, megoldásában. Tevékenységével segítséget nyújt a kliensek nehézségeinek felszámolásához, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás intézményeiben, a szociális és gyámügyi igazgatás területén, továbbá a szegénység, a hajléktalanság, a munkanélküliség, a kisebbségi és etnikai csoportok védelme, devianciák, egészségkárosodás, fogyatékosság, migráció problémáival foglalkozó társintézményekben. Munkájának szerves része a szociális adminisztrációs feladatok ellátása. A segítő folyamat során önálló szociális segítő, elsősegély-nyújtási feladatokat, szabadidő-szervezési és rekreációs feladatokat lát el.

Felvételi követelmények

Érettségi bizonyítvány

Időpontok

Oktatási napok: péntek délután és szombat.

Jelentkezés, érdeklődés: schola@esa.hu

Jelentkezés

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2019. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014