„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens - esti, 2 év ingyenes képzés

(képzési idő: 2 év)

A szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens emelt szintű szakmai végzettségű szakember, szociális és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők problémáinak megoldása érdekében, felsőfokú végzettségű szakember irányításával, szakszerű gyakorlati segítő tevékenységet végez mind az egyéni esetkezelés, mind a szociális csoport-, illetve közösségi munka területén. Tevékenysége során tájékoztatja az ügyfeleket a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer biztosította szolgáltatásokról, részt vesz a problémák feltárásában, megoldásában. Tevékenységével segítséget nyújt a kliensek nehézségeinek felszámolásához, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás intézményeiben, a szociális és gyámügyi igazgatás területén, továbbá a szegénység, a hajléktalanság, a munkanélküliség, a kisebbségi és etnikai csoportok védelme, devianciák, egészségkárosodás, fogyatékosság, migráció problémáival foglalkozó társintézményekben. Munkájának szerves része a szociális adminisztrációs feladatok ellátása. A segítő folyamat során önálló szociális segítő, elsősegély-nyújtási feladatokat, szabadidő-szervezési és rekreációs feladatokat lát el.

Felvételi követelmények

Érettségi bizonyítvány

Időpontok

Oktatási napok: péntek délután és szombat.

Jelentkezés, érdeklődés: schola@esa.hu

Jelentkezés

"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014