„Minőség az, ami egyetlen.”
Németh László

Schola Europa Akadémia - Tandíjmentes Érettségi utáni OKJ Szakképzések

Szociális és rehabilitációs szakgondozó

Képzés típusok

(képzési idő: 2 év)

A szociális és rehabilitációs szakgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz. Fő tevékenysége a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra. Munkája során részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs terv kidolgozásában, a minőségbiztosítási rendszer kialakításában. A szociálisan hátrányos embert, az idős személyt, és a fogyatékossággal élő embert támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevékenységekben és a normalizációs elven alapuló életfeltételek kialakításában, ezáltal elősegíti a személy társadalmi beilleszkedését, integrációját. Amennyiben szükséges, a segítségre szoruló személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében, segíti munkatevékenységét, fejlesztő foglalkozásokat, sport és szabadidős tevékenységeket szervez számára. Személyi segítséget nyújt egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez, valamint részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában. Támogatja a fogyatékossággal élő személyt nemi identitásának, szexualitásának adekvát megélésében, párkapcsolatában. Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a segítségre szoruló személyekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése, azok feltárása, kezelése és mindezek dokumentációja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni, a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani, érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának kiegyensúlyozottságának fenntartására, segítőkészen kapcsolatot teremteni, adekvát kommunikációt, non?direktív segítő beszélgetést folytatni, nyitott hozzáállást tanúsítani, konfliktusokat megoldani, konszenzusokat keresni, klienseit és munkatársait motiválni, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémákat felismerni, a problémákat elemezni, feltárni, a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni, a feladat?megoldási folyamatot módszeresen megtervezni, elvégezni, info?kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni, rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni, különböző rendezvényeket, akciókat szervezni, játékok és a kreatív foglalkozások eszközeit használni, fejlesztő foglalkozásokban aktívan részt venni, alapvető jogszabályokat értelmezni.

Képzés azonosító

54 762 01"Schola Europa Akadémia" Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyaroroszági Metodista Egyház fenntartásában. ©
2020. Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési engedély szám: E-000187/2014